top of page

Vi elsker natur og vitenskap. Derfor resirkulerer vi!

Oppdatert: 20. aug. 2020

Resirkulering av druerestene fra vinproduksjon

PM-International og Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) holdt et kick-off-arrangement for sin felles forskning og utviklingsprosjektet ActiVitis. Prosjektet startet i februar 2018. Drs. Christelle André, Pau Ferrer Alegre og Marcus Iken kom sammen for å rapportere om prosjektet.


PM-International resirkulering

Sirkulær økonomi er en global nødvendighet

Bekymringer om klimaendringer og økende ressursmangel har medført et akutt behov for å bevege seg mot en mer sirkulær økonomi. Det er en økonomi som gjenbruker og resirkulerer ressurser så lenge som mulig. Det bidrar også til å minimere avfall. LISTs miljøforsknings- og innovasjonsavdeling (ERIN) forener nødvendige tverrfaglige kunnskaper og ferdigheter for å takle store miljøutfordringer som samfunnet vårt står overfor i dag. Dr. Christelle André understreker hvordan prosjektet ActiVitis bidrar til den globale innsatsen: "Det er utrolig viktig at vi legger den sirkulære økonomien i tilknytning til en naturnær produksjon."


PM-International resirkulering

Forsknings- og utviklingsprosjektet ActiVitis er grunnlagt for å finne måter hvor produkt av biologisk avfall, druerester i forbindelse med vinproduksjon, kan resirkuleres til industrielle formål. Det tar sikte på å utforme innovative og bærekraftige prosesser for å utvikle nye bioaktive kosttilskudd fra Luxembourg winery by-products. De håper å utvikle et produkt som er både økonomisk og økologisk, det vil si i respekt både for forbrukeren og miljøet. Dr. André fremhever en økt etterspørsel av biologiske varer fra bevisste forbrukere: "Det er en økende forbrukerkunnskap om viktigheten av bioaktive molekyler for å opprettholde god helse. Mange mennesker vil nå ha mer naturlige komponenter, i stedet for syntetiske molekyler. De ønsker å dra nytte av naturlige råstoffer." ActiVitis tar sikte på å møte nøyaktig de behovene og være miljøvennlige samtidig. Det er en vinn-vinn-situasjon.


Ambisiøse tanker, men forresten... hva er definisjonen av bioinnovasjon og autentisk naturlig gjenvinning?!


Det milde klimaet og den spektakulære skjønnheten i de kuperte vingårdene som ligger ved føttene til Mosel, gir Moselregionen sin helt unike karakter. I denne regionen ligger PM-Internationals hovedkontor i Schengen, Luxembourg, midt i et område preget av vinranker, dyrking av druer og vinproduksjon. I Luxembourg produseres årlig 2600 tonn druerester i forbindelse med vinproduksjon, og disse restene blir ikke resirkulert. Den inneholder høye mengder bioaktive molekyler som er verdt å resirkulere som kosttilskudd. Så hvorfor ikke bruke det sunne biproduktet i stedet for å kaste det?


Som et resultat av disse observasjonene, inngikk selskapet en kooperasjon med LIST og startet å forske på hvilke muligheter som finnes. Det ble oppdaget en bærekraftig og økologisk løsning for å skape 100% naturlige produkter fra resirkulert drueavfall, rikt på viktige næringsstoffer, vitaminer og mineraler.


PM-International activitis

Forebyggende helse

Epidemiologiske studier har har funnet en kobling mellom et kosthold bestående av primært planter og en redusert risiko for å utvikle for å utvikle kroniske sykdommer som kardiovaskulære sykdommer og nevrodegenerative sykdommer. Tester, utført både i laboratorium og på levende organismer og celler, har også kunnet koble viktige egenskaper som anti-inflammatoriske, antioksidanter, antiproliferative og aktiviteter til samme type diett.


PM-International ser frem til samarbeidet med LIST for å legge til rette for bedre ressursforvaltning og utvikling av et nytt, naturlig og organisk produkt som vil være viktig også for den økende produksjonen av næringsstoffer.

34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page