top of page

Vi elsker natur og vitenskap. Derfor resirkulerer vi!

Oppdatert: 20. aug. 2020

Resirkulering av druerestene fra vinproduksjon

PM-International og Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) holdt et kick-off-arrangement for sin felles forskning og utviklingsprosjektet ActiVitis. Prosjektet startet i februar 2018. Drs. Christelle André, Pau Ferrer Alegre og Marcus Iken kom sammen for å rapportere om prosjektet.


PM-International resirkulering

Sirkulær økonomi er en global nødvendighet

Bekymringer om klimaendringer og økende ressursmangel har medført et akutt behov for å bevege seg mot en mer sirkulær økonomi. Det er en økonomi som gjenbruker og resirkulerer ressurser så lenge som mulig. Det bidrar også til å minimere avfall. LISTs miljøforsknings- og innovasjonsavdeling (ERIN) forener nødvendige tverrfaglige kunnskaper og ferdigheter for å takle store miljøutfordringer som samfunnet vårt står overfor i dag. Dr. Christelle André understreker hvordan prosjektet ActiVitis bidrar til den globale innsatsen: "Det er utrolig viktig at vi legger den sirkulære økonomien i tilknytning til en naturnær produksjon."


PM-International resirkulering

Forsknings- og utviklingsprosjektet ActiVitis er grunnlagt for å finne måter hvor produkt av biologisk avfall, druerester i forbindelse med vinproduksjon, kan resirkuleres til industrielle formål. Det tar sikte på å utforme innovative og bærekraftige prosesser for å utvikle nye bioaktive kosttilskudd fra Luxembourg winery by-products. De håper å utvikle et produkt som er både økonomisk og økologisk, det vil si i respekt både for forbrukeren og miljøet. Dr. André fremhever en økt etterspørsel av biologiske varer fra bevisste forbrukere: "Det er en økende forbrukerkunnskap om viktigheten av bioaktive molekyler for å opprettholde god helse. Mange mennesker vil nå ha mer naturlige komponenter, i stedet for syntetiske molekyler. De ønsker å dra nytte av naturlige råstoffer." ActiVitis tar sikte på å møte nøyaktig de behovene og være miljøvennlige samtidig. Det er en vinn-vinn-situasjon.


Ambisiøse tanker, men forresten... hva er definisjonen av bioinnovasjon og autentisk naturlig gjenvinning?!


Det milde klimaet og den spektakulære skjønnheten i de kuperte vingårdene som ligger ved føttene til Mosel, gir Moselregionen sin helt unike karakter. I denne regionen ligger PM-Internationals hovedkontor i Schengen, Luxembourg, midt i et område preget av vinranker, dyrking av druer og vinproduksjon. I Luxembourg produseres årlig 2600 tonn druerester i forbindelse med vinproduksjon, og disse restene blir ikke resirkulert. Den inneholder høye mengder bioaktive molekyler som er verdt å resirkulere som kosttilskudd. Så hvorfor ikke bruke det sunne biproduktet i stedet for å kaste det?


Som et resultat av disse observasjonene, inngikk selskapet en kooperasjon med LIST og startet å forske på hvilke muligheter som finnes. Det ble oppdaget en bærekraftig og økologisk løsning for å skape 100% naturlige produkter fra resirkulert drueavfall, rikt på viktige næringsstoffer, vitaminer og mineraler.


PM-International activitis

Forebyggende helse

Epidemiologiske studier har har funnet en kobling mellom et kosthold bestående av primært planter og en redusert risiko for å utvikle for å utvikle kroniske sykdommer som kardiovaskulære sykdommer og nevrodegenerative sykdommer. Tester, utført både i laboratorium og på levende organismer og celler, har også kunnet koble viktige egenskaper som anti-inflammatoriske, antioksidanter, antiproliferative og aktiviteter til samme type diett.


PM-International ser frem til samarbeidet med LIST for å legge til rette for bedre ressursforvaltning og utvikling av et nytt, naturlig og organisk produkt som vil være viktig også for den økende produksjonen av næringsstoffer.

25 visninger0 kommentarer