top of page

Hvordan lykkes med lagarbeid – den velprøvde FitLine-måten

På jobben, på skolen eller i idretten har vi alle hørt om det: lagarbeid. Men har du noen gang tenkt på betydningen bak ordet? Kanskje til og med fordelene med samarbeid på arbeidsplassen, sport eller i hverdagen?I dagens artikkel ønsker vi å grave dypere inn i betydningen av teamwork og hemmelighetene til suksess. Vi skal også snakke om viktigheten av lagarbeid, fordelene ved å jobbe i et team og de vanligste ferdighetene som trengs for vellykket lagarbeid.


Hva er lagarbeid?Lagarbeid er evnen en gruppe mennesker har til å fungere godt sammen* å jobbe mot et felles mål, en sak eller interesse.


Godt lagarbeid er ofte en viktig del av et idrettslag eller en bedrift. Hvorfor? Fordi det er nødvendig at idrettslag eller kolleger jobber godt sammen og prøver sitt beste hele tiden. Til tross for forskjellene mellom lagmedlemmene, legger alle ned en innsats for å følge et felles mål om å utnytte sine individuelle ferdigheter og gi konstruktive tilbakemeldinger. Når det gjelder lagarbeid, spiller samarbeid en nøkkelrolle. Lagarbeid setter fokus på sluttmålet – med alle lagmedlemmene som jobber sammen mot det.


Viktigheten av lagarbeid

Noen få vil benekte viktigheten av lagarbeid og samarbeid. Dette skyldes hovedsakelig at medlemmer av et lag som jobber effektivt sammen, har større sannsynlighet for å løse komplekse problemer, bygge bedre relasjoner og føle seg mer som en del av laget. Denne følelsen av tilhørighet og fellesskap fører til et økt nivå og erfaring med trivsel for hvert medlem av et lag – og legger føringer for positive individuelle og kollektive resultater, prestasjoner og suksesser.


Vi i FitLine har alltid visst dette. Helt fra begynnelsen har vi jobbet sammen og samarbeidet med en rekke foreninger, klubber og idrettsutøvere. Selskapets suksess, og suksessen til våre idrettsutøvere er et resultat av effektivt lagarbeid.Fordelene med lagarbeid


Individuelle styrker og bidrag

Når det er godt lagarbeid, både i idrett og på arbeidsplassen, benyttes alles styrker og kompetanseområder. Laget deler arbeidsmengden og ansvaret likt mellom medlemmene. Ved å verdsette alles individuelle bidrag, vil lagmedlemmer være mer motiverte til å delta, si fra og dele og anvende sine kunnskaper og ferdigheter, noe som gjør det mulig for lag å jobbe mot et felles mål. Som ordtaket sier: “navnet på forsiden av skjorten er viktigere enn navnet på baksiden,” noe som betyr at ingen er større enn laget.


Felles informasjon, bedre problemløsning

Med lagmedlemmer som kommuniserer og deler informasjon og kunnskap, kan laget gå raskere mot et bestemt mål, og løse problemer raskere, eller hvis det er et idrettslag, utvikle bedre strategier før en kamp. De sterkere lagmedlemmene kan forbedre prestasjonen til de som ikke er så sterk, mens et høyere antall lagmedlemmer øker sjansene for å finne den beste løsningen for et bestemt problem med kollektive innspill og samhandling i teamet.


Samarbeid og ansvarAlle lag må samarbeide. Dette er spesielt viktig fordi lagene trenger tilstrekkelig kommunikasjon for å yte sitt beste. Fordelen er at god kommunikasjon og ytelse føre til bedre sluttresultat.


I tillegg til samarbeid er det viktig å ta ansvar for egen prestasjon og å bidra på et lag. Tenk på idretten – når du ser på en kamp kan du legge merke til at når alle spillerne jobber sammen i stedet for individuelt, begynner de å spille bedre. Så å forstå vårt ansvar på laget kan og vil forbedre lagets generelle moral, motivasjon og ytelse.


Når flere mennesker tenker, handler og jobber sammen kan høyere mål oppnås. I tillegg kan en gruppe løse komplekse og dype problemer mer effektivt enn en person. Det er fordi et større og mer mangfoldig ferdighetssett av et lag er bedre rustet til å løse mer kompliserte problemer enklere og raskere.


Sosiale fordeler og ferdigheter

Bortsett fra den forsterkede innsatsen og bedre resultat av lagarbeid, har det å være en del av et idrettslag, eller et lag generelt, sosiale fordeler for både barn og voksne. Barn kan for eksempel sosialisere seg med venner og få nok mosjon. Å være en del av et lag betyr også å være en del av noe av verdi, noe som gir lagmedlemmer en forbedret følelse av egenverd og selvtillit, noe som igjen reflekterer positivt på alle områder av livet. Andre fordelaktige egenskaper og ferdigheter som kan oppnås ved å være et samarbeidsvillig og medvirkende medlem av et lag inkluderer medfølelse, empati, kameratskap, samt pålitelighet og ansvarsfølelse.


Lagarbeid: ferdigheter, definisjon og eksempler

Lagarbeidsferdigheter er evner som gjør det mulig for en organisert gruppe/lag å effektivt oppnå fastsatte mål. Disse ferdighetene inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

  • Å vise engasjement for jakten på felles mål

  • Åpent dele informasjon og ressurser

  • Å være punktlig og pålitelig

  • Å hjelpe og veilede andre lagmedlemmer

  • Deling av ansvar

  • Å jobbe til det beste for gruppen

  • Vise respekt og toleranse overfor andre

Hvis du vil gå fort, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen.Det er alltid en grunn til at ordtak eksisterer. Begrepet samarbeid er ikke noe som dukket opp for bare noen få år siden. Det ble faktisk bevist for lenge siden at det å jobbe sammen tar oss lenger enn å jobbe alene. Godt lagarbeid får frem det beste i oss og våre lagkamerater, som vi kan se av de tidligere nevnte fordelene med lagarbeid.


Å jobbe sammen kan være krevende fordi vi må tilpasse oss og inngå kompromisser, men det er like givende. Å se ideer, planer og mål realiseres gjennom delt kunnskap og effektivt samarbeid viste seg å være verdig innsats og bestrebelse.


140 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page