top of page

Direktesalg bør bli fag på norske høgskoler

Oppdatert: 22. nov. 2019

Vi lever i en tid med voldsomme endringer innenfor varehandelen. Store butikkjeder går over ende, mange butikker legges ned og et stort antall mennesker mister jobben.

Vita-kjeden ble nylig slått konkurs. De nye eierne til kosmetikkkjeden, Jotunfjell Partners, har besluttet at 58 butikker skal legges ned. Inger Sverreson (innfelt) brenner for direktesalg. Foto: Illustrasjonsbilde: Nina Lorvik/Nettavisen og privat

Økt netthandel trekkes frem som en forklaring på butikkdød og tap av arbeidsplasser. Netthandel sysselsetter færre og styres i større grad fra utlandet, og en mindre del av verdiskapingen legges igjen i det norske samfunnet.


Direktesalg på skolebenken

Heldigvis finnes det en tredje omsetningsform som tilbyr både arbeidsplasser og nærhet til kundene: Direktesalg.


Direktesalg innebærer salg ved personlige møter utenfor tradisjonelle detaljutsalg. Direktesalg sysselsetter mer enn 85.000 selgere/distributører i Norge, og ut av disse er omkring 75 prosent innenfor Direktesalgsforbundet, som i dag har 22 medlemsbedrifter.


Dette er altså en stor næring som gir mange arbeidsplasser. I Norge omsettes det for rundt 1,7 milliarder kroner årlig gjennom direktesalg til forbrukere. Dette burde være nok til at salgsformen havner i skolepensum.


Gjennom nærhet til selger innebærer direktesalg høy servicegrad til kundene. Dette gir trygghet for kundene og god kundelojalitet. Selgeren har stor interesse av å gjøre kunden fornøyd gjennom god service.


Å vedlikeholde sin egen kundebase med fornøyde kunder gir selgeren gjensalg, samtidig som kundene alltid har en fast selger å forholde seg til. Det gir tillit og lojalitet begge veier, et tillitsforhold som i mindre grad finnes i butikkhandel og som ofte er ganske fraværende ved netthandel.


Gode og fleksible arbeidsmuligheter

Selgere har både stor frihet og store muligheter. En selger innen direktesalg arbeider selvstendig og er ansvarlig for eget salg. For alle innen direktesalg er det gode muligheter til å bygge opp sitt eget distribusjonsnettverk ved å rekruttere nye selgere. For den som jobber hardt og målrettet kan også belønningen bli god.


Avlønningsstrukturen er resultatbasert og lik for alle. Lønnen avhenger ikke av hvem sjefen liker, men av eget salg og bygging av salgsnettverk.


Direktesalg er en enkel måte å komme inn i arbeidslivet på. Det kreves minimalt med kapital og opplæring blir gitt. Den enkelte bestemmer arbeidstiden sin selv.


Man kan jobbe mye eller lite. Dette passer fint for studenter eller andre som ønsker å jobbe fleksibelt på deltid, men vi ser flere og flere som har direktesalg som primæryrke.


Derfor er det viktig at å få inn direktesalg som fag til en naturlig del av salgsundervisningen på norske høyskoler. Dette vil sikre god og riktig forhåndskunnskap og sikre verdifull informasjon om en bransje i vekst.


Sparer kostnader

Ved direktesalg spares utgifter til butikklokaler og reklame. Dette er store utgifter innen varehandelen. Besparelse av disse utgiftene styrker konkurransekraften til direktesalg og gjør det mulig å betale et stort antall selvstendige selgere og distributører. Pengene brukes i Norge og gir inntekter til arbeidskraft i Norge.


Ikke minst i distriktene der det er lengre avstand til butikker er direktesalg et godt tilbud. Dermed bidrar direktesalg til å opprettholde godt servicetilbud over hele landet. Tilsvarende bidrag gis til sysselsetting over hele landet.


I møte med fremtiden

Fleksibiliteten i direktesalg bidrar dermed til å gjøre arbeidsmarkedet mer smidig. Like fullt er det like betingelser og åpenhet om betingelsene innad i det enkelte direktesalgsnettverk.


Underbud av arbeidskraft eller sosial dumping er derfor ikke noe problem ved denne omsetningsformen, slik det er i enkelte andre deler av arbeidslivet.


Direktesalg gir fantastiske muligheter både til arbeid og for kunder, og burde ha en viktig og klar plass i salgsundervisning på norske høgskoler.


111 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page